Menu

professorship

የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ለምሑራን የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጠ

ጥር  27 ቀን 2011 ዓ.ም.

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በሚመለከታቸው የትምህርት ክፍሎች ተመርመሮ፣ በየኮሌጆች አካዳሚክ ጉባዔዎች ተፈትሾ፣ አጥጋቢ በሆነ መልኩ ተገመግሞ በዩኒቨርስቲው ሴኔት ታይቶ እና ይሁንታ አግኝቶ የቀረበለትን መረጃ የተመለከተው የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሥራ አመራር ቦርድ ጥር  26 ቀን 2011 ዓ.ም. የዶ/ር ሂሩት ወልደማርያምን ፣ የዶ/ር ተፈሪ ገድፍን ፣ የዶ/ር ምሩፅ ግደይን ፣ የዶ/ር ሃጎስ አሸናፊን፣ የዶ/ር መረራ ጉዲናን እና የዶ/ር ጌታቸው አሰፋን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ አፅድቋል፡፡ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ የተሰጣቸው 6 መምህራን አጭር መግለጫ የሚከተለው ይሆናል፥

1. ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም የመጀመርያ፣ ሁለተኛ እና የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በቋንቋ ጥናት (Linguistics) ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ አግኝተዋል፡፡ ፕሮፌሰር ሂሩት በግላቸውና ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በጥናትና ምርምር የተሰሩ ከ6 በላይ ጥናታዊ ፅሁፎችን በታወቁ ሀገራዊና አለምዓቀፋዊ መፅሄቶች ላይ ለህትመት በማብቃት ከሚጠበቅባቸው 35 የህትመት ነጥብ 42 ነጥብ አስመዝገበዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ቦታዎች ላይ አገልግሎ የሰጡ ሲሆን ብዙ የማህበረሰብ አገልግሎቶችና የሙያ ነክ አስተዋጽኦ አድርገዋል:: ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በሂዩማኒቲስ፣ የቋንቋዎች ጥናት፣ የጆርናሊዝምና የኮሚዩኒኬሽን ኮሌጅ የቋንቋ ጥናት ትምህርት ክፍል ባልደረባ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ።
2. ፕሮፌሰር ተፈሪ ገድፍ የመጀመርያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ዲግሪያቸውን በፋርማሲ (Pharmacy) ትምህርት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ እንዲሁም የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በፋርማሲ ትምህርት በጀርመን ከማርቲን ሉተር ዩኒቨርስቲ አግኝተዋል፡፡ ፕሮፌሰር ተፈሪ በግላቸውና ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በጥናትና ምርምር የተሰሩ ከ20 በላይ ጥናታዊ ፅሁፎችን በታወቁ ሀገራዊና አለምዓቀፋዊ መፅሄቶች ላይ ለህትመት በማብቃት ከሚጠበቅባቸው 35 የህትመት ነጥብ 104.56 ነጥብ አስመዝገበዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ቦታዎች ላይ አገልግሎ የሰጡ ሲሆን ብዙ የማህበረሰብ አገልግሎቶችና የሙያ ነክ አስተዋጽኦ አድርገዋል:: ፕሮፌሰር ተፈሪ ገድፍ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በጤና ሳይንስ ኮሌጅ የፋርማሲ ትምህርት ክፍል መምህር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ።

3. ፕሮፌሰር ምሩፅ ግደይ የመጀመርያ ዲግሪያቸውን በባዮሎጂ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በባዮዳይቨርሲቲ (Biodiversity) ከSwedish University of Agricultural Sciences፣ እንዲሁም የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ቦታኒካል ሳይንስ (Botanical Science) ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ አግኝተዋል፡፡ ፕሮፌሰር ምሩፅ በግላቸውና ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በጥናትና ምርምር የተሰሩ ከ18 በላይ ጥናታዊ ፅሁፎችን በታወቁ ሀገራዊና አለምዓቀፋዊ መፅሄቶች ላይ ለህትመት በማብቃት ከሚጠበቅባቸው 35 የህትመት ነጥብ 56 ነጥብ አስመዝገበዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ቦታዎች ላይ አገልግሎ የሰጡ ሲሆን ብዙ የማህበረሰብ አገልግሎቶችና የሙያ ነክ አስተዋጽኦ አድርገዋል:: ፕሮፌሰር ምሩፅ ግደይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በአክሊሉ ለማ የፓቶባዮሎጂ ኢንስቲትዩት (Aklilu Lemma Institute of Pathobiology) በእንዶድና ሌሎች የመድሃኒት ዕጽዋት የምርምር ማዕከል (Endod and Other Medicinal Plants Research Unit)ባልደረባ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ።
4. ፕሮፌሰር ሃጎስ አሸናፊ የእንስሳት ህክምና ዲግሪያቸውንና የሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ እንዲሁም የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በቤልጄም ከሉቨን የካቶሊክ ዩኒቨርስቲ(Katholic University of Leuven)አግኝተዋል፡፡ ፕሮፌሰር ሃጎስ በግላቸውና ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በጥናትና ምርምር የተሰሩ ከ24 በላይ ጥናታዊ ፅሁፎችን በታወቁ ሀገራዊና አለምዓቀፋዊ መፅሄቶች ላይ ለህትመት በማብቃት ከሚጠበቅባቸው 35 የህትመት ነጥብ 94.06 ነጥብ አስመዝገበዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ቦታዎች ላይ አገልግሎ የሰጡ ሲሆን ብዙ የማህበረሰብ አገልግሎቶችና የሙያ ነክ አስተዋጽኦ አድርገዋል:: ፕሮፌሰር ሃጎስ አሸናፊ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በእንስሳት ህክምና እና ግብርና ኮሌጅ የፓቶሎጂና ፓራሲቶሎጂ (Pathology and Parasitology) ትምህርት ክፍል መምህር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ።
5. ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የመጀመርያ ዲግሪያቸውን በፖለቲካ ሳይንስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከአሜሪካን ዩኒቨርስቲ ኢን ካይሮ (American University in Cairo)፣ እንዲሁም የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በፖለቲካ ሳይንስ ከኢንስቲትዩት ኦፍ ሶሻል ስተዲስ (Institute of Social Studies) አግኝተዋል፡፡ ፕሮፌሰር መረራ በግላቸውና ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በጥናትና ምርምር የተሰሩ ከ12 በላይ ጥናታዊ ፅሁፎችን በታወቁ ሀገራዊና አለምዓቀፋዊ መፅሄቶች ላይ ለህትመት በማብቃት ከሚጠበቅባቸው 35 የህትመት ነጥብ 37.25 ነጥብ አስመዝገበዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ቦታዎች ላይ አገልግሎ የሰጡ ሲሆን ብዙ የማህበረሰብ አገልግሎቶችና የሙያ ነክ አስተዋጽኦ አድርገዋል:: ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለማአቀፍ ግንኙነት (Political Science and International Relations) ትምህርት ክፍል መምህር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡፡
6. ፕሮፌሰር ጌታቸው አሰፋ የህክምና ዲግሪያቸውን (Doctor of Medicine) ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ የስፔሻሊቲ ዲግሪያቸውን በራዲዮሎጂ (Radiology) ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ እንዲሁም የሰብ-ስፔሻሊቲ ዲግሪያቸውን በኒሮራዲዮሎጂ (Neuroradiology) በኦስትሪያ ከሜዲካል ዩኒቨርስቲ ኦፍ ቭየና (Medical University of Vienna) አግኝተዋል፡፡ ፕሮፌሰር ጌታቸው በግላቸውና ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በጥናትና ምርምር የተሰሩ ከ17 በላይ ጥናታዊ ፅሁፎችን በታወቁ ሀገራዊና አለምዓቀፋዊ መፅሄቶች ላይ ለህትመት በማብቃት ከሚጠበቅባቸው 35 የህትመት ነጥብ 75.25 ነጥብ አስመዝገበዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ቦታዎች ላይ አገልግሎ የሰጡ ሲሆን ብዙ የማህበረሰብ አገልግሎቶችና የሙያ ነክ አስተዋጽኦ አድርገዋል:: ፕሮፌሰር ጌታቸው አሰፋ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በጤና ሳይንስ ኮሌጅ የዲያጎነስቲክ ራዲዮሎጂ (Diagnostic Radiology) ትምህርት ክፍል መምህር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡፡

አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ የሚሰጣቸው ምሑራን በመማር ማስተማሩ፣ በጥናትና ምርምር፣ ዩኒቨርስቲ ውስጥ አገልግሎት እንዲሁም በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት በዩኒቨርስቲው ሴኔት ሊጅስሌሽን መሰረት የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ለተወጡ እና ለዓለም የዕውቀት ስርጸት መዳበር ስኬታማ አበርክቶ ላደረጉ ነው፡፡ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ለተሰጣቸው ስድስት መምህራንና ተመራማሪዎች፣ የትምህርት ክፍሎቻቸው፣ የሥራ ባልደረቦቻቸውና ቤተሰቦቻቸው እንዃን ደስ አላችሁ በማለት ደስታውን ይገልጻል::